tel: +48 12 397-31-13, fax.: +48 12 397-31-18
tel. kom. 501 721 949 (Orange)
http://www.pielgrzymka-sanktuarium.pl, e-mail: noclegi@taniespanie.pl
Pielgrzymki


"Wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele,
jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana"
(2 Kor 5,6)
Rozwijający się ruch pielgrzymkowy, dowartościowanie sanktuariów w Polsce i na świecie pozwalają stwierdzić, że są to fakty religijne o niezwykłym znaczeniu w chrześcijańskiej kulturze religijnej. Mają one oparcie w wielowiekowej tradycji, a przez nowe formy ewangelizacji stały się bardzo popularne szczególnie w czasach nam współczesnych. Pielgrzymka jest indywidualną lub zbiorową podróżą do miejsc świętych podejmowaną z różnych pobudek: niekiedy pątnikami kieruje motywacja dziękczynna - potrzeba podziękowania za przywrócone zdrowie, pozytywnie rozwiązane problemy lub inne łaski, innym razem chęć prośby o pomoc lub zadośćuczynienie za popełnione przewinienia. Coraz częściej też pielgrzymstwo połączone bywa z dojrzałą, umotywowaną prawdami wiary refleksją religijną.
Tradycja pielgrzymowania jest obecna od samych początków chrześcijaństwa. Już pierwsi chrześcijanie pielgrzymowali do miejsc pobytu Chrystusa. We wczesnym średniowieczu miejscem czci pątników stały się także groby męczenników, na przykład pochowanych na watykańskim cmentarzu. Po edykcie Konstantyna w 313 roku, męczenników zaczęto chować w kościołach, w pobliżu ołtarza. Odtąd pątnicy zmierzali do miast, w których przechowywano relikwie. Niejednokrotnie celami pielgrzymki były pustynne odludzia, miejsca życia i modlitwy pobożnych pustelników. W wiekach średnich zrodziły się także pielgrzymki do miejsc, w których przechowywano figurki lub obrazy słynące łaskami. Przy nich budowano kościoły, klasztory i specjalne schroniska, by pątnicy mogli otrzymać konieczną im pomoc duchową i materialną.
Polskie pielgrzymstwo szczególnie nasiliło się w okresie baroku zwanym "stuleciem maryjnym" oraz w czasach niewoli narodowej, w których spełniało funkcję budowania tożsamości państwowej. Kult Maryi od ślubów lwowskich Jana Kazimierza stał się polskim kultem państwowym i narodowym. Miał szczególne znaczenie w okresie rozbiorów Polski, a w historii najnowszej w czasach rządów komunistycznych.
Organizowanie sanktuariów i wyznaczanie szlaków pielgrzymkowych stało się ekspresją religijności odświętnej, która współistnieje obok religijności codziennej, zinstytucjonalizowanej przez hierarchiczny Kościół. Pątnicy wchodząc w tę przestrzeń sakralną, mogą doznać przeżyć religijnych o niezwykłej mocy i koncentracji, zupełnie odmiennych od tych codziennych. Samo nawiedzenie miejsca świętego nie staje się jeszcze pielgrzymką, a nazwać by można je raczej turystyką religijną - ważniejsze są tu aspekty poznawcze niż pobudki religijne. Pielgrzymka wymaga podjęcia decyzji, trudu dotarcia do celu, intencji, a także pewnych czynności kultowych towarzyszących samej drodze, jak i doświadczeniom w samym miejscu świętym.
Współczesne terytoria pątnicze i trasy pielgrzymek wyznaczają jak dawniej zasięg oddziaływania sanktuariów, ich atrakcyjność, treści kultowe i tradycja. Najważniejsze ośrodki w Polsce to sanktuaria o randze międzynarodowej - wystarczy wymienić Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej w Częstochowie, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach czy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Jednakowoż obok tego istnieje jeszcze jedna, odrębna, motywacja pielgrzymowania, mianowicie próba integracji, zachowania zanikających więzi społecznych, potrzeba zaangażowania wspólnotowego, chęć podjęcia komunikacji i interakcji społecznej, które w "globalnej wiosce" stają się wartościami nie do przecenienia. W pielgrzymkach rocznie uczestniczy 5 - 7 milionów Polaków. Do samej Częstochowy wiedzie ponad 50 szlaków pielgrzymkowych.
Pilgrim Advisor Website for pilgrim groups traveling to the Sanctuary of Divine Mercy in Lagiewniki, Krakow. Information about sanctuaries and other churches in Krakow, Poland and Europe. Complete accommodation offer and other services for pilgrims.
Noclegi dla pielgrzymów Powrót do góry Mapa strony
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody ACN zabronione. © ACN 2007-2020
Katalog Gwiazdor www.TanieSpanie.pl www.Wycieczki-Krakow.pl Noclegi w Krakowie